DEZBATERE PUBLICĂ - ELIBERAREA Şl FOLOSIREA PERMISELOR DE LIBERĂ TRECERE

Sectiunea: Anunţuri publice back

06.07.2017
DEZBATERE PUBLICĂ oentru APROBAREA R EGULAMEN TULUI
PRIVIND ELIBERAREA Şl FOLOSIREA PERMISELOR DE LIBERĂ TRECERE
PENTRU CIRCULAŢIA PE STRĂZILE DIN MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ

     VĂ ADUCEM LA CUNOŞTINŢĂ CĂ ÎN ZIUA DE MARTI. 8 AUGUST 2017, ORA 14°°, VA AVEA LOC DEZBATEREA PUBLICĂ pentru R EGULAMENT PRIVIND ELIBERAREA Şl FOLOSIREA PERMISELOR DE LIBERĂ TRECERE PENTRU CIRCULAŢIA PE STRĂZILE DIN MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
    ÎNCEPÂND CU DATA DE 6 IULIE 2017, POATE FI CONSULTAT ÎNTRE ORELE 8,00 - 16,00 LA SEDIUL CONSILIULUI LOCAL AL PRIMĂRIEI FĂGĂRAŞ SITUAT ÎN STRADA REPUBLICII NR. 3, DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE ORELE 7,30 - 16,00 Şl VINERI, ÎNTRE ORELE 7,30 - 13,30, PERSOANĂ DE CONTACT: cons. FILIP ANDREI.
     VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAŢI LA DEZBATEREA PUBLICĂ ÎN CADRUL CĂREIA AVEŢI POSIBILITATEA SĂ PREZENTAŢI PROPUNERI, SUGESTII Şl AMENDAMENTE CU REFERIRE LAREGULAMEN TUL PRIVIND ELIBERAREA Şl FOLOSIREA PERMISELOR DE LIBERĂ TRECERE PENTRU CIRCULAŢIA PE STRĂZILE DIN MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ, PE CARE SĂ LE DEPUNEŢI PÂNĂ LA DATA DE 8 AUGUST 2017, DE LUNI PÂNĂ JOI, ÎNTRE ORELE 7,30 - 16,00 Şl VINERI, ÎNTRE ORELE 7,30 - 13,30, LA COMP. APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL FĂGĂRAŞ, PERSOANĂ DE CONTACT: cons.juridic CÂMPAN MARIA SAU PRIN e-mail: secretariat@primarla-faqaras.ro
 
     VĂ MULŢUMIM PENTRU INTERES Şl VĂ AŞTEPTĂM ÎN SALA DE ŞEDINŢE A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, MARTI, 8 AUGUST 2017. ÎNCEPÂND CU ORA 1400