Proces-verbal de evaluare şi selecţie nr. 29361 din data de 05.10.2017

Sectiunea: Anunţuri publice back

05.10.2017

Proces-verbal de evaluare şi selecţie
Nr. 29361 din data de 05.10.2017

încheiat astăzi 05.10.2017, cu ocazia finalizării procedurii de evaluare şi selecţie a programelor/proiectelor/acţiunilor depuse spre finanţare în cadrul celui de-al treilea apel prin:

I.  Programul municipal pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al UAT Făgăraş a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2017;
II.  Programul municipal pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al UAT Făgăraş a programelor, proiectelor şi acţiunilor pentru sport de masă pe anul 2017;
III.  Programul municipal pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al UAT Făgăraş a programelor, proiectelor şi acţiunilor pentru educaţie-sănătate pe anul 2017;
IV.  Programul municipal pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al UAT Făgăraş a programelor, proiectelor şi acţiunilor pentru tineret pe anul 2017;

-     Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a Vl-a, nr. 133/18.07.2017
-      Ghidul solicitantului - pentru proiecte culturale, pentru educaţie - sănătate, sport de masă şi tineret a fost publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Făgăraş la data de 18.07.2017;
-      Regulamentele, Anexele, Anunţurile în Monitorul Oficial au fost publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Făgăraş la data de 18.07.2017;
-      Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare - 29.06.2017, ora 16.00 - prevăzut în Anunţurile în Monitorul Oficial publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Făgăraş a fost prelungit cu 30 de zile în conformitate cu prevederile Hotărîrii de Consiliu nr. 172 din data de 16.08.2017 până la data de 21.09.2017 ora 16.00.