DEZBATERE PUBLICĂ pentru APROBAREA ÎNFIINŢĂRII SERVICIULUI SPECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN LA NIVELUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ. A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE A ACESTUIA

Sectiunea: Anunţuri publice back

01.11.2017
.
Proiect de HCL privind aprobarea infiintarii Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fara stapan la nivelul Municipiului Fagaras, a Regulamentului de organizare si functionare a acestuia, a formei de gestiune si a Caietului de sarcini
.