HOTARARE privind aprobarea Studiului de oportunitate si a Caietului de sarcini in vederea delegării gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Fagaras

Sectiunea: Anunţuri publice back

22.03.2018