Strategia de dezvoltare

back

Strategia "Orizont 2020"

În perioada iulie – noiembrie 2013 Primăria Municipiului Făgăraș a implementat proiectul de actualizare a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Făgăraș. În urma acestui demers, s-au pregătit un set de propuneri și proiecte concrete, reflectând nevoile comunității locale și pentru care Primăria Municipiului Făgăraș să poată mobiliza finanțări, guvernamentale sau europene, în perioada următoare de finanțare (2014-2020). Proiectul de actualizare a strategiei de dezvoltare este realizat în colaborare cu firma GEA Strategy & Consulting SA și sprijinul Asociației Oamenilor de Afaceri Țara Făgărașului. Pe parcursul desfășurării acestui proiect au avut loc întâlniri și vizite de consultare menite să informeze comunitatea locală privind stadiul de desfășurare al proiectului precum și să colecteze informații opinii din partea cetățenilor și actorilor locali interesați .

Activități desfășurate:

- Transmiterea de solicitări de date și colectarea de informații și materiale de la instituții publice și alte organizații (iulie 2013); - Întâlnire de prezentare a proiectului de actualizare a strategiei, desfășurată la Casa de Cultură a Municipiului Făgăraș (8 august 2013); - Discuții cu cetățenii la Zilele Cetății Făgărașului (15-17 august 2013); - Vizită a echipei de proiect în situl industrial al Municipiului Făgăraș (26 august 2013); - Vizite pe teren, discuții cu organizații locale și întâlniri de tip focus grup (acoperind tematicile economic, social și turism – 8-12 septembrie 2013); - Întâlnire de lucru cu aparatul primăriei și prezentare a proiectului strategiei la întâlnirea cu oamenii de afaceri organizată de AOATF (9-11 octombrie 2013); - Întâlniri cu direcții de specialitate ale primăriei –în cadrul tuturor deplasărilor. - Prezentarea strategiei și aprobarea sa în Ședința Consiliului Local (1 decembrie 2013).

Primăria Municipiului Făgăraș mulțumește pentru participarea largă a reprezentanților instituțiilor publice partenere, ai mediului de afaceri local și ai societății civile la astfel de întâlniri de consultare precum și prin transmiterea de opinii și sugestii.

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Făgăraș 2014 – 2020 poate fi descărcată la adresa: http://www.primaria-fagaras.ro

Persoană de contact din cadrul primăriei: Andreea Bobeș, Birou Strategii, Programe, Integrare Europeană Email: integrare@primaria-fagaras.ro, Tel: 0268/211.313 int 123