ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE ÎN CAZUL PIERDERII, FURTULUI, DETERIORĂRII

Categoria: Evidenţa Populaţiei back

1. CERERE TIP http://www.evidentapersoanelor.ro 2. CERTIFICAT DE NASTERE; 3. CERTIFICAT DE CASATORIE (DACA ESTE CAZUL); 4. CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPIILOR MINORI SUB 14 ANI; 5. SENTINTA DE DIVORT, RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA (DACA ESTE CAZUL); 6. CERTIFICAT DE DECES (IN CAZUL DESFACERII CASATORIEI PRIN DECESUL UNUIA DINTRE SOTI); 7. DOCUMETUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU*; 8. UN DOCUMENT OFICIAL, CU FOTOGRAFIE DE DATA RECENTA, PENTRU CERTIFICAREA IDENTITATII (CARTE DE ALEGATOR, PASAPORT, PERMIS DE CONDUCERE, IN TERMEN DE VALABILITATE, ETC); 9. IN CAZUL FURTULUI - ADEVERINTA DE LA SECTIA DE POLITIE UNDE A FOST DECLARAT FURTUL; 10. CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE IN VALOARE DE 7 LEI (PLATITA LA TAXE SI IMPOZITE FAGARAS); 11. TIMBRU FISCAL DE 5 LEI; 12. DOSAR PLIC.

IMPORTANT

1. ACTUL DE IDENTITATATE, PRECUM SI ACTUL DE SPATIU, SE VOR PREZENTA IN ORIGINAL SI COPIE XEROGRAFIATA;
2. *DACA PROPRIETARUL SPATIULUI DE LOCUIT ESTE ALTA PERSOANA, ATUNCI ESTE NECESARA PREZENTA ACESTUIA, CU ACTUL DE IDENTITATE SI ACTUL DE PROPRIETATE, PENTRU A DA DECLARATIA GAZDUITORULUI IN FATA LUCRATORULUI DE LA EVIDENTA PERSOANELOR.


ATENTIE!

Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.

O.U.G. NR. 97/2005 PRIVIND EVIDENTA, DOMICILIUL, RESEDINTA SI ACTELE DE IDENTITATE ALE CETATENILOR ROMANI

Neluarea masurilor pentru deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul actelor de identitate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 25 la 50lei - art. 22 alin.(1) si art.42 lit.(a).