ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE ÎN CAZUL SCHIMBĂRII NUMELUI

Categoria: Evidenţa Populaţiei back

1. CERERE TIP - http://www.evidentapersoanelor.ro 2. CERTIFICAT DE NASTERE; 3. CERTIFICAT DE CASATORIE (DACA ESTE CAZUL); 4. CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPIILOR MINORI; 5. DISPOZITIA PRIN CARE SE APROBA SCHIMBAREA PE CALE ADMINISTRATIVA A NUMELUI SAU PRENUMELUI (DACA ESTE CAZUL) 6. SENTINTA DE DIVORT, RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA (DACA ESTE CAZUL); 7. CERTIFICAT DE DECES (IN CAZUL DESFACERII CASATORIEI PRIN DECESUL UNUIA DINTRE SOTI); 8. DOCUMETUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU*; 9. ACTUL DE IDENTITATE; 10 . CARTEA DE ALEGATOR (DACA ESTE CAZUL); 11. CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE IN VALOARE DE 7 LEI ( PLATITA LA TAXE SI IMPOZITE FAGARAS); 12. TIMBRU FISCAL DE 5 LEI; 13. DOSAR PLIC.

IMPORTANT

1. ACTUL DE IDENTITATATE, PRECUM SI ACTUL DE SPATIU, SE VOR PREZENTA IN ORIGINAL SI COPIE XEROGRAFIATA;
2. *DACA PROPRIETARUL SPATIULUI DE LOCUIT ESTE ALTA PERSOANA, ATUNCI ESTE NECESARA PREZENTA ACESTUIA, CU ACTUL DE IDENTITATE SI ACTUL DE PROPRIETATE, PENTRU A DA DECLARATIA GAZDUITORULUI IN FATA LUCRATORULUI DE LA EVIDENTA PERSOANELOR.


ATENTIE!

Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.