ACTE NECESARE ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBARII DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

Categoria: Evidenţa Populaţiei back

- cerere pentru eliberarea unei noi CI în caz de repatriere de la ghişeu;
- certificatul de naştere şi căsătorie ale solicitantului + 2 copii zerox;
- hotărâre de divorţ definitivă şi irevocabilă, unde este cazul + 2 copii xerox;
- certificatul de deces, unde este cazul + 2 copii xerox;
- actul de spaţiu al solicitantului sau găzduitorului, după caz + 2 copii xerox;
- paşaportul romanesc valabil sau expirat, original şi copii după toate filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră + fila cu foto şi domiciliul;
- actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine original şi 2 copii;
- chitanţă privind achitarea taxei de restabilire 41 de lei - se achită la Trezorerie;
- chitanţa de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, se achita la Primăria Făgăraş;
- 2 timbre fiscale de 1 leu, de la Poştă;
- 2 dosare plic.