ACTE NECESARE ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBARII DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

Categoria: Evidenţa Populaţiei back

- cerere pentru eliberarea unei noi CI în caz de repatriere de la ghişeu; - certificatul de naştere şi căsătorie ale solicitantului + 2 copii zerox; - hotărâre de divorţ definitivă şi irevocabilă, unde este cazul + 2 copii xerox; - certificatul de deces, unde este cazul + 2 copii xerox; - actul de spaţiu al solicitantului sau găzduitorului, după caz + 2 copii xerox; - paşaportul romanesc valabil sau expirat, original şi copii după toate filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră + fila cu foto şi domiciliul; - actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine original şi 2 copii; - chitanţă privind achitarea taxei de restabilire 41 de lei - se achită la Trezorerie; - chitanţa de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, se achita la Primăria Făgăraş; - 2 timbre fiscale de 1 leu, de la Poştă; - 2 dosare plic.