Acte necesare scoaterii din evidentele fiscale ale unui mijloc de transport (persoane fizice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare scoaterii din evidentele fiscale ale unui mijloc de transport (persoane fizice)

-„declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport” - ITL 016 model 2016;
-„cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local- model 2016 ITL 010;
-actul de instrainare al mijlocului de transport in fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul
> act de vanzare-cumparare; - 5 EXEMPLARE ORIGINALE - MODEL 2016 ITL 054
> act de donatie;
> contract de novatie;
> factura fiscala;
> certificat de mostenitor;
> hotarari judecatoresti (legalizate cu mentiunea definitiva si irevocabila) sau alte inscrisuri din care sa reiasa ca mijlocul de transport nu mai este in proprietatea contribuabilului;
> adeverinta de la REMAT in cazul mijloacelor de transport scoase din uz;
> declaratie pe proprie raspundere, potrivit careia contribuabilul nu mai este detinatorul mijlocului de transport (original);
-cartea de identitate a vehiculului eliberata de R.A.R. (original si fotocopie);
-actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie);
-actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie);
-fisa de inmatriculare a vehiculului (original);
-imputernicire in original sau fotocopie legalizata.

Mentionam ca, in cazul in care bunul mobil este dobandit de un catre minor, declararea bunului se face de catre tutore/curator/reprezentant legal (parinte), anexandu-se totodata si Dispozitia numire tutore/curator. Acte necesare scoaterii din evidentele fiscale ale unui mijloc de transport