Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate (persoane fizice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate:

-Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate model 2016 ITL 014
-certificat de inregistrare fiscala proprietar (original si fotocopie);
-autorizatia de construire (original si fotocopie);
-declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa data amplasarii firmei/panoului (original);
-imputernicire in original sau fotocopie legalizata;
-act identitate imputernicit (original si fotocopie).