Acte necesare schimbarii in evidentele fiscale a numelui / domiciliului unui contribuabil (persoane fizice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare schimbarii in evidentele fiscale a numelui / domiciliului unui contribuabil:

-cerere tip;
-certificat de casatorie (original si fotocopie)/sentinta civila divort;
-actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie);
-imputernicire in original sau fotocopie legalizata;
-act identitate imputernicit (original si fotocopie)