Acte necesare eliberarii istoricului de rol fiscal (persoane fizice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare eliberarii istoricului de rol fiscal:

-cerere tip;
-acte doveditoare calitatii de a solicita istoric de rol fiscal, dupa caz:
> act de proprietate/certificat de mostenitor/legatar in cazul in care contribuabilul este inregistrat in evidentele fiscale;
> certificat de mostenitor/legatar, certificat de calitate de mostenitor/legatar in cazul in care imobilul a apartinut autorului solicitantului;
> testament (original si fotocopie);
> certificate de nastere (original si fotocopie);
> certificat de casatorie (original si fotocopie);

-actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie);
-imputernicire in original sau fotocopie legalizata;
-act de identitate al imputernicitului (original si fotocopie).