Acte necesare pentru indreptarea erorilor materiale din documentele de plata (persoane fizice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare pentru indreptarea erorilor materiale din documentele de plata:

-cerere;
-ordin de plata (fotocopie);
-extras de cont (fotocopie);
-titlurile de creanta (fotocopie);
-oricare alt document ce atesta eroarea produsa (fotocopie);
-actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie);
-actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie);
-imputernicire in original sau fotocopie legalizata.