ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA 14 ANI

Categoria: Evidenţa Populaţiei back

* IN TERMEN DE 15 ZILE DE LA IMPLINIREA VARSTEI DE 14 ANI, MINORUL ARE OBLIGATIA SA SOLICITE S.P.C.L.E.P. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE, PREZENTAND URMATOARELE DOCUMENTE:

1. CERERE TIP - http://www.evidentapersoanelor.ro
2. CERTIFICAT DE NASTERE;
3. CERTIFICAT DE CASATORIE SAU SENTINTA DE DIVORT A PARINTILOR, RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA (IN CAZUL IN CARE ACESTIA SUNT DIVORTATI);
4. CERTIFICAT DE DECES (IN CAZUL DESFACERII CASATORIEI PARINTILOR PRIN DECESUL UNUIA DINTRE SOTI);
5. DOCUMETUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU*,
6. ACTUL DE IDENTITATE AL UNUIA DINTRE PARINTI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL AL ACESTUIA
7. CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTIATTE IN VALOARE DE 7 LEI (PLATITA LA TAXE SI IMPOZITE FAGARAS);
8. TIMBRU FISCAL DE 5 LEI;
9. DOSAR PLIC.

* MINORUL DEPUNE CEREREA INSOTIT DE UNUL DINTRE PARINTI SAU, DUPA CAZ, DE REPREZENTANTUL SAU LEGAL ORI DE PERSOANA CAREIA I-A FOST INCREDINTAT MINORUL.

IMPORTANT

1. ACTUL DE IDENTITATATE, PRECUM SI ACTUL DE SPATIU, SE VOR PREZENTA IN ORIGINAL SI COPIE XEROGRAFIATA;
2. *DACA PROPRIETARUL SPATIULUI DE LOCUIT ESTE ALTA PERSOANA, ATUNCI ESTE NECESARA PREZENTA ACESTUIA, CU ACTUL DE IDENTITATE SI ACTUL DE PROPRIETATE, PENTRU A DA DECLARATIA GAZDUITORULUI IN FATA LUCRATORULUI DE LA EVIDENTA PERSOANELOR.


ATENTIE!

Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.
O.U.G. NR. 97/2005 PRIVIND EVIDENTA, DOMICILIUL, RESEDINTA SI ACTELE DE IDENTITATE ALE CETATENILOR ROMANI

Neprezentarea in termen de 15 zile de la implinirea varstei de 14 ani a minorului care are obligatia sa solicite eliberarea actului de identitate se sanctioneaza cu amenda de la 40 lei la 80 lei - art. 14 alin.1.