ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA VIZEI DE RESEDINTA (FLOTANT)

Categoria: Evidenţa Populaţiei back

1. CERERE TIP PENTRU STABILIREA RESEDINTEI- http://www.evidentapersoanelor.ro 2. ACTUL DE IDENTITATE IN CARE URMEAZA A SE EFECTUA MENTIUNEA; 3. ACTUL DE IDENTITATE AL GAZDUITORULUI; 4. DOCUMETUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU*, 5. DOSAR PLIC.

IMPORTANT

1. ACTUL DE IDENTITATATE, PRECUM SI ACTUL DE SPATIU, SE VOR PREZENTA IN ORIGINAL SI COPIE XEROGRAFIATA;
2. *DACA PROPRIETARUL SPATIULUI DE LOCUIT ESTE ALTA PERSOANA, ATUNCI ESTE NECESARA PREZENTA ACESTUIA, CU ACTUL DE IDENTITATE SI ACTUL DE PROPRIETATE, PENTRU A DA DECLARATIA GAZDUITORULUI IN FATA LUCRATORULUI DE LA EVIDENTA PERSOANELOR.

ATENTIE!
Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.