ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA VIZEI DE RESEDINTA (FLOTANT)

Categoria: Evidenţa Populaţiei back

1. CERERE TIP PENTRU STABILIREA RESEDINTEI- http://www.evidentapersoanelor.ro
2. ACTUL DE IDENTITATE IN CARE URMEAZA A SE EFECTUA MENTIUNEA;
3. ACTUL DE IDENTITATE AL GAZDUITORULUI;
4. DOCUMETUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU*,
5. TIMBRU FISCAL DE 5 LEI;
6. DOSAR PLIC.

IMPORTANT

1. ACTUL DE IDENTITATATE, PRECUM SI ACTUL DE SPATIU, SE VOR PREZENTA IN ORIGINAL SI COPIE XEROGRAFIATA;
2. *DACA PROPRIETARUL SPATIULUI DE LOCUIT ESTE ALTA PERSOANA, ATUNCI ESTE NECESARA PREZENTA ACESTUIA, CU ACTUL DE IDENTITATE SI ACTUL DE PROPRIETATE, PENTRU A DA DECLARATIA GAZDUITORULUI IN FATA LUCRATORULUI DE LA EVIDENTA PERSOANELOR.

ATENTIE!
Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.