ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE - EXPIRARE ȘI/SAU PRESCHIMBARE

Categoria: Evidenţa Populaţiei back

1. CERERE TIP - se obține gratuit de la ghișeul serviciului de avidență
2. CERTIFICAT DE NAȘTERE - original și copie
3. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul) - original și copie 
6. CERTIFICAT DE DECES SOȚ/SOȚIE (dacă este cazul) - original și copie 
5. SENTINȚA DE DIVORȚ, RĂMASĂ DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ (dacă este cazul) - original și copie 
4. CERTIFICATELE DE NAȘTERE ALE COPIILOR MINORI SUB 14 ANI - original și copie 
9. DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU* - original și copie 
10. CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE IN VALOARE DE 7 LEI (plătită la Taxe și impozite Făgăraș);
11. DOSAR PLIC.

IMPORTANT

1. CERTIFICATELE DE STARE CIVILA, SENTINTA DE DIVORT, PRECUM SI DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE VOR PREZENTA IN ORIGINAL SI COPIE XEROGRAFIATA;
2. *DACA PROPRIETARUL SPATIULUI DE LOCUIT ESTE ALTA PERSOANA, ATUNCI ESTE NECESARA PREZENTA ACESTUIA, CU ACTUL DE IDENTITATE SI ACTUL DE PROPRIETATE, PENTRU A DA DECLARATIA GAZDUITORULUI IN FATA LUCRATORULUI DE LA EVIDENTA PERSOANELOR.


ATENTIE!

Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.