ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII

Categoria: Evidenţa Populaţiei back

* ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL NU POSEDA TOATE DOCUMENTELE NECESARE ELIBERARII CARTII DE IDENTITATE, PREVAZUTE LA PCT. 1, I SE VA ELIBERA C.I.P. AVÂND DREPT MOTIV LIPSA DOVADA ADRESA DE DOMICILIU SAU LIPSA CERTIFICATE DE STARE CIVILA. 1. CERERE TIP - http://www.evidentapersoanelor.ro; 2. 3 POZE TIP B.I. ( 3/4cm CU MARGINE ALBA 7 mm) 3. CERTIFICAT DE NASTERE; 4. CERTIFICAT DE CASATORIE ( DACA ESTE CAZUL); 5. CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPIILOR MINORI; 6. DOCUMETUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU*, 7. SENTINTA DE DIVORT, RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA (DACA ESTE CAZUL); 8. CERTIFICAT DE DECES ( ÎN CAZUL DESFACERII CASATORIEI PRIN DECESUL UNUIA DINTRE SOTI ); 9. CARTEA DE ALEGATOR ( DACA ESTE CAZUL ); 10. TAXA PENTRU ELIBERARE C.I.P. ÎN VALOARE DE 1 LEU RON (PLATITA LA TAXE SI IMPOZITE FAGARAS); 11. DOSAR PLIC.

IMPORTANT:

1. certificatele de stare civila, sentinta de divort, precum si actul de spatiu se vor prezenta în original si copie xerografiata;
2. în cazul în care se solicita eliberarea cartii de identitate datorita schimbarii pe cale administrativa a numelui sau prenumelui se va prezenta si dispozitia prin care s-a aprobat schimbarea de nume în original si copie xerografiata.