ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE ÎN CAZUL PIERDERII, FURTULUI, DETERIORĂRII

Categoria: Evidenţa Populaţiei back

1. CERERE TIP - se obține gratuit de la ghișeul serviciului de evidență
2. CERTIFICAT DE NASTERE - original și copie
3. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul) - original și copie
4. CERTIFICATELE DE NAȘTERE ALE COPIILOR MINORI SUB 14 ANI - original și copie
5. SENTINȚA DE DIVORȚ RAMASĂ DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ (dacă este cazul ) - original și copie
6. CERTIFICAT DE DECES (ÎN CAZUL DESFACERII CĂSĂTORIEI PRIN DECESUL UNUIA DINTRE SOȚI) - original și copie
7. DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU* - original și copie
8. UN DOCUMENT OFICIAL, CU FOTOGRAFIE DE DATA RECENTĂ, PENTRU CERTIFICAREA IDENTITĂȚII (carte de alegător, permis de conducere, pașaport...etc )
9. ÎN CAZUL FURTULUI - ADEVERINȚA SAU PROCESUL VERBAL DE CONSTATARE DE  LA SECTIA DE POLITIE UNDE A FOST DECLARAT FURTUL;
10. CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE IN VALOARE DE 7 LEI (plătită la Taxe și Impozite Făgăraș); 
11. DOSAR PLIC.

IMPORTANT

1. ACTUL DE IDENTITATATE, PRECUM SI ACTUL DE SPATIU, SE VOR PREZENTA IN ORIGINAL SI COPIE XEROGRAFIATA;
2. *DACA PROPRIETARUL SPATIULUI DE LOCUIT ESTE ALTA PERSOANA, ATUNCI ESTE NECESARA PREZENTA ACESTUIA, CU ACTUL DE IDENTITATE SI ACTUL DE PROPRIETATE, PENTRU A DA DECLARATIA GAZDUITORULUI IN FATA LUCRATORULUI DE LA EVIDENTA PERSOANELOR.


ATENTIE!

Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.

O.U.G. NR. 97/2005 PRIVIND EVIDENTA, DOMICILIUL, RESEDINTA SI ACTELE DE IDENTITATE ALE CETATENILOR ROMANI

Neluarea masurilor pentru deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul actelor de identitate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 25 la 50lei - art. 22 alin.(1) si art.42 lit.(a).