FONDURI EUROPENE

Catalogul surselor de finantare - iunie 2017

29.05.2017 - Ghidul solicitantului - pentru proiecte culturale, pentru educatie - sanatate, sport de masa si tineret

26.05.2017 - Anunt de selectie parteneri in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU)

Proces-verbal de evaluare şi selecţie Nr. 14637 din data de 19.05.2017 încheiat astăzi 19.05.2017

Catalogul surselor de finantare - mai 2017

04.05.2017 - Proces-verbal de selectare a partenerilor

Catalogul surselor de finantare-aprilie 2017

11.04.2017 - SELECŢIE PARTENERI IN VEDEREA CONSTITUIRII GAL PLASAT SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂŢII LOCALE

05.04.2017 - Modificarea termenului de depunere a proiectelor în vederea obținerii de finanțări nerambursabile de la bugetul local
.
     Primăria municipiului Făgăraș anunță modificarea termenului de depunere a proiectelor în vederea obținerii de finanțări nerambursabile de la bugetul local.
     Termenul de depunere a proiectelor este condiționat de apariția anunțului în Regia Autonomă Monitorul Oficial.
     Astfel, cei interesati pot depune proiecte în perioada 07.04.2017 – 07.05.2017,ora :16.00 la Registratura Primăriei Municipiului Făgăraș.
     Informații suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, parter, tel. 0268/211. 313, interior 138.
Curs pentru scrierea proiectelor de finanțare
.
03.04.2017 -  Primăria Municipiului Făgăraș organizează gratuit curs pentru scrierea proiectelor de finanțare în data de 10 aprilie 2017, ora 10:00 în Sala de Consiliu.