Municipiul Fagaras organizeaza examen pentru ocuparea a postului vacant de Coordonator P1 - durata determinata - in proiectul de finantare “Investeste in tara ta” din cadrul Programului Operational Ca

back

26.10.2018
     În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Municipiul Fagaras organizeaza examen pentru ocuparea a postului vacant de Coordonator P1 - durata determinata - in proiectul de finantare “Investeste in tara ta” din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020 Axa 3, Obiectivul specific 3.7. Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana, Diaspora StartUp, astfel:
 
Condiţii de participare la concurs:
  1. Coordonator P 1 – perioada determinata
  • studii de specialitate : studii superioare absolvite cu diploma de licenta – durata:4 ani
  • 5 ani experienta generala
  • 3 ani experienta specifica
  • cerinte specifice – experienta si cunostiinte in managementul , marketing, planificare strategic
Bibliografie:
  • OUG nr.40/2015 - privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
  • OUG nr.64/2009 - privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, actualizata
 
Concursul constă în 3 etape succesive:
– Selecţia dosarelor de înscriere
- Probă scrisa
– Probă interviu
Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Fagaras astfel:
  • 16.11.2018, ora 10.00 proba scrisa
  • 19.11.2018, ora 10.00 proba interviului
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 26.10.2018 până în data de 08.11.2018, ora 16.00 la Primăria Municipiului Fagaras, relaţii suplimentare pot fi obţinute la Compartiment resurse umane, tel. 0268-211313, int.131.
 
PRIMAR
SUCACIU GHEORGHE