ANUNT - Nr.34.430/30.10.2018

back

31.10.2018

     Examenul din data de 16.11.2018 pentru ocuparea a postului vacant de Coordonator P1 - durata determinata - in proiectul de finantare “Investeste in tara ta” din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020 Axa 3, Obiectivul specific 3.7. Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana, Diaspora StartUp anularea examenului pentru ocuparea postului de coordinator P1 din cadrul proiectului de finantare “Investeste in tara ta” din cardul Programului Operational Capital Uman 2014 -2020, Axa 3, obiectivul specific 3.7. cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana, Diaspora Start Up, se anuleaza.