Nr. 1661 din 18.01.2019 - PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE

back

18.01.2019
Nr. 1661 din 18.01.2019

PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE
 
  • la concursul pentru ocuparea unui post vacant –- muncitor calificat din cadrul  aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras

 În urma verificării comisia de concurs a întocmit lista candidaţilor care pot participa la concurs, după cum urmează:
 
Nume si Prenume Admis/Respins
Corsatea Dorin Admis
Ivan Gabriel Admis
Sirbu Marian Respins
Manciu Viorel Respins