Nr. 39726 din 01.04.2019 - ANUNŢ - În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau t

back

04.04.2019
Nr. 39726 din 01.04.2019 - ANUNŢ - În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant