Nr. 41.920 din 15.04.2019 - PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE

back

15.04.2019
PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE
 
 - la concursul pentru ocuparea unui post vacant –- Expert Expert analiza tehnico-financiara afaceri – durata determinata – in proiectul de finantare “Afaceristi in centru!” din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020 Axa 3, Obiectivul specific 3.7. Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana, Romania Start Up Plus 
 
În urma verificării dosarelor, comisia de concurs a întocmit lista candidaţilor care pot participa la concurs, după cum urmează:
 
Nume si Prenume Admis / Respins
CAJU MARIANA Admis
CARP NICOLAE MARIUS Admis