Nr. 42.684 din 17.04.2019 - PROCES VERBAL PROBA SCRISA

back

17.04.2019
PROCES VERBAL PROBA SCRISA
 
  • la concursul pentru ocuparea unui post vacant –- Expert tehnico-financiara afaceri – durata determinata – in proiectul de finantare “Afaceristi in centru!” din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020 Axa 3, Obiectivul specific 3.7. Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana, Romania Start Up Plus
  
            In urma notarii lucrarilor scrise, Comisia de concurs a declarat admis pentru interviu urmatorul candidat:
 
Nume si Prenume Punctaj proba scrisa Admis / Respins
Caju Mariana 70.25 Admis
Carp Nicolae Marius 23.5 Respins