Nr. 43089 din 19.04.2019 - PROCES VERBAL FINAL

back

19.04.2019
PROCES VERBAL FINAL
  • la concursul pentru ocuparea unui post vacant – Expert tehnico-financiara afaceri – durata determinata – in proiectul de finantare “Afaceristi in centru!” din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020 Axa 3, Obiectivul specific 3.7. Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana, Romania Start Up Plus
      Comisia de concurs întrunită în data de 17.04.2019 – 19.04.2019 pentru proba scrisă şi interviu, organizate la sediul Municipiului Fagaras, pentru ocuparea unui post vacant – durata determinata de 15 luni - in proiectul de finantare “Afaceristi in centru!” din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020 Axa 3, Obiectivul specific 3.7. Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana, Romania Start Up Plus, afişează prezentul proces – verbal cu următoarele precizări:
 
 
In urma stabilirii punctajelor finale au fost declarati admisi/respinsi următorii candidati :
 
 
Nume si Prenume Punctaj proba scrisa Punctaj proba interviu Punctaj final Admis / Respins
Caju Mariana 70.25 95 82.625 Admis