Nr. 43383 din 22.04.2019 - PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE

back

22.04.2019
PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE

- la concursul pentru ocuparea unui post vacant –- Expert schema minimis - tehnic – durata determinata – in proiectul de finantare “Investeste in tara ta” din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020, Obiectivul specific 3.7. Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana, Diaspora Start Up 
 
 În urma verificării dosarelor, comisia de concurs a întocmit lista candidaţilor care pot participa la concurs, după cum urmează:
 
Nume si Prenume Admis / Respins
CARP NICOLAE MARIUS Admis
TAFLAN BOGDAN CLAUDIU Admis
CARJE ANDREEA MONA Respins
HALGEAN STEFANIA Respins