Nr. 44027 din 25.04.2019 PROCES VERBAL PROBA SCRISA - la concursul pentru ocuparea unui post vacant – Expert schema minimis - tehnic

back

25.04.2019
PROCES VERBAL PROBA SCRISA
 
la concursul pentru ocuparea unui post vacant – Expert schema minimis - tehnic – durata determinata – in proiectul de finantare “Investeste in tara ta” din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020, Obiectivul specific 3.7. Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana, Diaspora Start Up 
 
In urma notarii lucrarilor scrise, Comisia de concurs a declarat admis pentru interviu urmatorul candidat:
 
Nume si Prenume Punctaj proba scrisa Admis / Respins
Carp Nicolae Marius - Respins - neprezentat
Taflan Bogdan Claudiu 92 Admis