Nr. 44028 din 25.04.2019 PROCES VERBAL PROBA INTERVIU - la concursul pentru ocuparea unui post vacant – Expert schema minimis - tehnic

back

25.04.2019
PROCES VERBAL PROBA INTERVIU
 
la concursul pentru ocuparea unui post vacant – Expert schema minimis - tehnic – durata determinata – in proiectul de finantare “Investeste in tara ta” din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020, Obiectivul specific 3.7. Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana, Diaspora Start Up 
 
Respectând prevederile legale referitoare la punctajul minim de promovare a interviului, comisia de concurs declară admis la proba interviu urmatorul candidat:
 
Nume si Prenume Punctaj proba interviu Admis/Respins
Taflan Bogdan Claudiu 96 Admis