Nr. 44.029 din 25.04.2019 PROCES VERBAL FINAL - la concursul pentru ocuparea unui post vacant – Expert schema minimis - tehnic

back

25.04.2019
                                                              PROCES VERBAL FINAL
 la concursul pentru ocuparea unui post vacant – Expert schema minimis - tehnic – durata determinata – in proiectul de finantare “Investeste in tara ta” din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020, Obiectivul specific 3.7. Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana, Diaspora Start Up 
 
In urma stabilirii punctajelor finale au fost declarati admisi/respinsi următorii candidati :
 
 
Nume si Prenume Punctaj proba scrisa Punctaj proba interviu Punctaj final Admis / Respins
Taflan Bogdan Claudiu 92 96 94 Admis