Nr. 57772 din 19.07.2019 - PROCES VERBAL PROBA INTERVIU

back

19.07.2019
PROCES VERBAL PROBA INTERVIU
 
 
pentru concursul organizat în data de 19 – 24 iulie 2019 în vederea ocuparii unei functii de conducere vacante  - sef serviciu - din cadrul Servicului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras
 
 
Respectând prevederile legale referitoare la punctajul minim de promovare a interviului, respectiv 70 de puncte, Comisia de concurs a declarat admis pentru interviu urmatorul candidat :
 
Nume si Prenume Punctaj proba interviu Admis/Respins
Sef serviciu
Filip Andrei 88.66 Admis