Nr. 56790 din 19.07.2019 - PROCES VERBAL PROBA SCRISA

back

19.07.2019
PROCES VERBAL PROBA SCRISA
 
 
pentru concursul organizat în data de 19 – 24 iulie 2019 în vederea ocuparii unor functii de executie vacante  - sofer - din cadrul Servicului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras
 
 
            In prezenta comisiei s-a extras unul din cele 2 seturi de subiecte. La predarea lucrarii candidatul a semnat in acest sens. In urma notarii lucrarilor scrise conform borderoului de notare anexat, tinand cont de punctajul minim de promovare, respectiv 50 de puncte, Comisia de concurs a declarat admisi pentru interviu urmatorii candidati:
 
 
Nume si Prenume Punctaj proba scrisa Admis/Respins
Sofer
Croitoru Lucian 80 Admis
Lungu Adrian 97 Admis
Ludu Nicolae 40 Respins
Marciu Ovidiu Ion 100 Admis