Nr. 56773 din 19.07.2019 PROCES VERBAL FINAL

back

24.07.2019
PROCES VERBAL FINAL
 
pentru concursul organizat în data de 19 – 24 iulie 2019 în vederea ocuparii unei functii de conducere vacante  - sef serviciu - din cadrul Servicului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras
 
In urma stabilirii punctajelor finale au fost declarati admisi/respinsi următorii candidati :
 
Nr.crt. Nume si prenume Punctaj proba scrisa Punctaj proba interviu Punctaj final Admis/Respins
Sef serviciu
1 Filip Andrei 93 88.66 90.83 Admis