Nr. 57.221 din 24.07.2019 PROCES VERBAL PROBA INTERVIU

back

24.07.2019
PROCES VERBAL PROBA INTERVIU
 
 
pentru concursul organizat în data de 19 – 24 iulie 2019 în vederea ocuparii unor functii de executie vacante  - sofer - din cadrul Servicului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras
 
 
Respectând prevederile legale referitoare la punctajul minim de promovare a interviului, respectiv 50 de puncte, Comisia de concurs a declarat admisi pentru interviu urmatorii candidati:
 
Nume si Prenume Punctaj proba interviu Admis/Respins
Sofer
Croitoru Lucian 90 Admis
Lungu Adrian 90 Admis
Marcia Ovidiu Ion 96.66 Admis