Nr. 57222 din 24.07.2019 PROCES VERBAL FINAL

back

24.07.2019
PROCES VERBAL FINAL
 
pentru concursul organizat în data de 19 – 24 iulie 2019 în vederea ocuparii unor functii de executie vacante  - sofer - din cadrul Servicului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras
 
 
In urma stabilirii punctajelor finale au fost declarati admisi/respinsi următorii candidati :
 
Nr.crt. Nume si prenume Punctaj proba scrisa Punctaj proba interviu Punctaj final Admis/Respins
Sofer
1 Croitoru Lucian 80 90 85 Admis
2 Lungu Adrian 97 90 93.5 Admis
3 Marciu Ovidiu Ion 100 96.66 98.33 Admis