Nr. 60543 din 23.08.2019 - PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE

back

23.08.2019
PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE
 
 
-  pentru concursul organizat în data de 27 – 29 august 2019 în vederea ocuparii unor functii de executie vacante  din cadrul Servicului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras
  
 În urma verificării comisia de concurs a întocmit lista candidaţilor care pot participa la examen, după cum urmează:
 
 
 
 
 
Nume si Prenume Admis / Respins Admis / Respins
Consilier
LOGREA CATALINA –GABRIELA ADMIS  
MONTSCH ELENA SIMONA RESPINS Lipsa vechime in specialitate
Sofer
LUDU NICOLAE ADMIS  
TATOMIR  CONSTANTIN ADMIS  
MONTSCH WILHELM ADMIS  
DUMITRESCU  MIHAIL ADMIS  
BALU NICULAE ADMIS