Nr. 61284 din 29.08.2019 - PROCES VERBAL FINAL

back

29.08.2019
PROCES VERBAL FINAL
pentru concursul organizat în data de 27 – 29.08.2019 în vederea ocuparii unor functii de executie vacante  - sofer - din cadrul Servicului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras
 
In urma stabilirii punctajelor finale a fost declarat admis/respins următorii candidati:
 
 
 
Nr.crt. Nume si prenume Punctaj proba scrisa Punctaj proba interviu Punctaj final Admis/Respins
SOFER
1 Tatomir Constantin 94 86.66 90.33 ADMIS
2 Montsch Wilhelm 100 88.33 94.16 ADMIS
3 Dumitrescu Mihail 97 90 93.5 ADMIS