03.09.2019 - PROCES VERBAL PROBA PRACTICA

back

03.09.2019
PROCES VERBAL PROBA PRACTICA
 
 
  • Incheiat astazi, 03.09.2019 de catre comisia de examinare a candidatilor pentru ocuparea unor posturi vacante –- personal contractual in cadrul  aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras
  •  
            In urma notarii lucrarilor practice, tinand cont de punctajul minim de promovare, Comisia de concurs a declarat admisi pentru interviu urmatorii candidaţi :
 
Nume si Prenume Punctaj proba practica Admis/Respins
Muncitor calificat gr.I  
Corsatea Dorin 86.66 pct Admis
Muntean Dan 63.33 pct Admis
Muncitor calificat gr.II
Ciocoiu Mihai 88.33 pct Admis