03.09.2019 - PROCES VERBAL FINAL

back

03.09.2019
PROCES VERBAL FINAL
 
Incheiat astazi, 03.09.2019 de catre comisia de examinare a candidatilor pentru ocuparea unor posturi vacante –- personal contractual in cadrul  aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras
 
In urma stabilirii punctajelor finale au fost declarati admisi/respinsi următorii candidati :
Nume si Prenume Punctaj final Admis/Respins
Muncitor calificat gr.I
Corsatea Dorin 82.495 pct Admis
Muntean Dan 71.665 pct Respins
Muncitor calificat gr.II
Ciocoiu Mihai 89.165 pct Admis