Nr. 62.709 din 09.09.2019 - ANUNT - CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI

back

09.09.2019
A N U N T
CONDITII  DE  DESFASURARE  A  CONCURSULUI
 
Pentru ocuparea unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras
 
Data organizarii probei suplimentare: 10.10.2019, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii probei scrise: 14.10.2019, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii interviului: 16.10.2019, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data pana la care se pot depune dosarele de inscriere – 20 de zile de la data publicarii anuntului pe site-ul Primariei Municipiului Fagaras (10.09.2019 – 30.09.2019)
 
 
CONDITII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS  A CANDIDATILOR
 
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ si conditiile specifice prevazute de fisa postului aferenta functiei publice de executie
 
I.Consilier clasa I grad profesional Superior – Compartiment relatii internationale – 1 post
 
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie vacante  de 7 ani
 • cunostiinta de limba de circulatie internationala nivel avansat (engleza, franceza, germana)
 
Concursul constă în urmatoarele etape succesive:
 • Selecţia dosarelor de înscriere
 • Proba suplimentara
 • Proba scrisa
 • Proba interviu
Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Fagaras astfel:
 • 02.10.2019, ora 16.00 selectie dosare
 • 10.10.2019, ora 10.00 proba suplimentara
 • 14.10.2019, ora 10.00 proba scrisa
 • 16.10.2019, ora 10.00 proba interviu
 
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 10.09.2019 până în data de 30.09.2019, ora 16.00 la Primăria Municipiului Fagaras, relaţii suplimentare pot fi obţinute la Compartiment resurse umane, tel. 0268-211313, fax 0268-213020, e-mail secretariat@primaria-fagaras.ro
 
 
PRIMAR,
Sucaciu Gheorghe