Nr. 66126 din 02.10.2019 PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE

back

02.10.2019
Nr. 66126 din 02.10.2019  
 
PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE
 
-  pentru concursul organizat în perioada de 10 – 16.10.2019 în vederea ocuparii unei functii publice de executie vacante  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras
 
  În urma verificării comisia de concurs a întocmit lista candidaţilor care pot participa la examen, după cum urmează:
 
 
Nume si Prenume Admis / Respins
Consilier I S – Compartiment relatii internationale
Barsa Dragos Ioan Admis
Toma Bianca Carmen Admis
Vaidean Daniela Nicoleta Admis
Iovu Mihaela Simona Admis
Damian Iulia Maria Respins
Lipsa vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie vacante de 7 ani