PROCES VERBAL PROBA SUPLIMENTARA (lista candidaţilor care pot participa la examen in urma testarii la proba suplimentara a cunostiintelor de operare pe calculator)

back

01.03.2017
PROCES VERBAL PROBA SUPLIMENTARA
de testare a abilitatilor si competentelor specifice in domeniul cunostintelor de operare pe calculator,
incheiat astazi 01 martie 2017
  
În urma testarii la proba suplimentara a cunostiintelor de operare pe calculator, comisia de experti a întocmit lista candidaţilor care pot participa la examen, după cum urmează:
 
 
Nume si Prenume Admis/Respins
Consilier I S – Compartiment evidenta patrimoniului (concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta bunuri)
Tanase Elena Admis
Referent III S – Compartiment evidenta patrimoniului (concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta bunuri)
Schiopu Mirela Admis
Bodeanu Mirela Admis
Albean Mariana Neprezentat
Beca Delia Admis
Cernat Daniela Simona Respins