PROCES VERBAL -  Proba scrisa - Compartiment evidenta patrimoniului (concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta bunuri)

back

02.03.2017
PROCES – VERBAL-  Proba scrisa
 
Incheiat astazi, 02.03.2017 de catre comisia de examen  
 
In urma notarii lucrarilor scrise, tinand cont de punctajul minim de promovare comisia de examen a declarat admisi pentru interviu urmatorii candidati:
 
Nume si Prenume Punctaj                          proba scrisa Admis / Respins

Consilier I S – Compartiment evidenta patrimoniului
(concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta bunuri)

 
Tanase Elena 90 Admis

Referent III S – Compartiment evidenta patrimoniului
(concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta bunuri)

 
Schiopu Mirela 23 Respins
Bodeanu Mirela 53 Admis
Beca Delia 34.5 Respins
           
Rezultatele probei scrise s-au afisat la sediul Primariei municipiului Fagaras astazi, 02.03.2017, ora 14.50.