PROCES VERBAL FINAL - In urma stabilirii punctajelor finale a fost declarat “admis” urmatorii candidati pentru Compartiment evidenta patrimoniului

back

02.03.2017
PROCES – VERBAL FINAL
 Incheiat astaza 02.03.2017 ,  de catre comisia de examen
 
 
In urma stabilirii punctajelor finale a fost declarat “admis” urmatorii candidati:
 
Nr. Crt. Nume si prenume Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj Punctaj final Admis / Respins
Consilier I S – Compartiment evidenta patrimoniului
(concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta bunuri)
1 Tanase Elena 90 90 180 Admis
Referent III S – Compartiment evidenta patrimoniului
(concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta bunuri)
2 Bodeanu Mirela 53 85 138 Admis
 
 
Rezultatele finale s-au afisat la sediul Municipiului Fagaras astazi 02.03.2017, ora 16.05.