Nr.  658 din 09.01.2020 - PROCES VERBAL PROBA INTERVIU

back

09.01.2020
PROCES VERBAL PROBA INTERVIU
 
 
pentru concursul organizat în data de 07 – 09.01.2020 în vederea ocuparii unei functii de conducere vacante  - director - din cadrul Servicului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Fagaras
 
Respectând prevederile legale referitoare la punctajul minim de promovare a interviului, respectiv 70 de puncte, Comisia de concurs a declarat admis pentru interviu urmatorul candidat :
 
Nume si Prenume Punctaj proba interviu Admis/Respins
Tetiu Ciprian Nicolae 76.66 Admis