Nr.  659 din 09.01.2020 - PROCES VERBAL FINAL

back

09.01.2020
PROCES VERBAL FINAL
 
 
pentru concursul organizat în data de 07 – 09.01.2020 în vederea ocuparii unei functii de conducere vacante  - director - din cadrul Servicului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Fagaras
 
 
 
In urma stabilirii punctajelor finale a fost declarati admisi/respinsi următorul candidat :
 
Nr.crt. Nume si prenume Punctaj proba scrisa Punctaj proba interviu Punctaj final Admis/Respins
1 Tetiu Ciprian Nicolae 72.99 76.66 74.825 Admis