Nr.  748 din 10.01.2020 - PROCES VERBAL PROBA INTERVIU

back

10.01.2020
PROCES VERBAL PROBA INTERVIU
 
 
pentru concursul organizat în data de 08 – 10.01.2020 în vederea ocuparii unei functii de executie vacante  - referent de specialitatre - din cadrul Bibliotecii Municipale Fagaras
 
 
Respectând prevederile legale referitoare la punctajul minim de promovare a interviului, respectiv 70 de puncte, Comisia de concurs a declarat admis pentru interviu urmatorul candidat :
 
Nume si Prenume Punctaj proba interviu Admis/Respins
Cirstea Cristina Maria 85 Admis