Nr.  749 din 10.01.2020 - PROCES VERBAL FINAL

back

10.01.2020
PROCES VERBAL FINAL
 
pentru concursul organizat în data de 08 – 10.01.2020 în vederea ocuparii unei functii de executie vacante  - referent de specialitate gr. II - din cadrul Bibliotecii Municipale Fagaras
 
 
 
In urma stabilirii punctajelor finale a fost declarati admisi/respinsi următorul candidat :
 
Nr.crt. Nume si prenume Punctaj proba scrisa Punctaj proba interviu Punctaj final Admis/Respins
1 Cirstea Cristina Maria 76.63 85 80.815 Admis