Anunt angajare - trei muncitori calificati tr.I si un ingrijitor

back

09.03.2017

ANUNT

  
     In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Municipiul Fagaras organizeaza examen pentru pentru ocuparea a 4 posturi vacante –- personal contractual in cadrul  aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras, astfel:
 
- 3 muncitor calificat tr.I
- 1 ingrijitor
 
Condiţii de participare la concurs:

Ø muncitor calificat tr.I (tamplar) 
– studii medii/şcoală profesională, liceu de profil sau curs de calificare în meseria de tamplar– vechime în muncă minimum 9 ani
Ø muncitor calificat tr.I (mecanic utilaje) 
– studii medii/şcoală profesională, liceu de profil sau curs de calificare în meseria de mecanic utilaje 
– vechime în muncă minimum 9 ani
 – muncitor calificat tr.I (fochist) 
– studii medii/şcoală profesională, liceu de profil sau curs de calificare în meseria de fochist
– vechime în muncă minimum 9 ani

Ø ingrijitor tr.I
– studii medii/şcoală profesională
– vechime în muncă minimum 6 ani

Concursul constă în 3 etape succesive:

– Selecţia dosarelor de înscriere
– Probă practică
– Probă interviu

     Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Fagaras astfel:
  • 28.03.2017, ora 10.00 proba practică,
  • 30.03.2017, ora 10.00 proba interviului
 
     Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 08.03.2017 până în data de 21.03.2017, ora 16 la Primăria Municipiului Fagaras, relaţii suplimentare pot fi obţinute la Compartiment resurse umane, tel. 0268-211313, int.131.
 
PRIMAR
SUCACIU GHEORGHE