PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE - pentru concursul organizat în data de 20 – 23 martie 2017

back

15.03.2017

PROCES VERBAL SELECTARE DOSARE DE INSCRIERE

-  pentru concursul organizat în data de 20 – 23 martie 2017 în vederea ocuparii unor functii publice de executie vacante  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras

 
     În conformitate cu prevederile art.50 din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici comisia de concurs a procedat la selecţia dosarelor de înscriere pentru a verifica îndeplinirea condiţiilor de participare la examenul organizat în data de 20 - 23 martie 2017 în vederea ocuparii unor functii publice de executie vacante  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras
 
      În urma verificării comisia de concurs a întocmit lista candidaţilor care pot participa la examen, după cum urmează:
  
Nume si Prenume Admis/Respins
Consilier I A – Compartiment evenimente publice, informare cetateni si registratura
Ciocan Alexandra Stefan Respins
Ciltea Radu Admis
Ticu Petre Ilie Admis
Matei Marius George Respins
Consilier I A – Compartiment relatii internationale
Beleaua Monica Admis
Pantu Nicolae Marius Admis